PERSONPROFILER – WORKSHOPS MED MBTI og JTI PROFILER

MBTI Personprofil workshop

Som led i udvikling af ledere, teams og talenter i virksomheder og organisationer tilbyder SiriusUnity også workshops med personanalyser og udfærdigelse af personprofiler.

Værktøjerne, som vi benytter os af er JTI tests (Jungiansk Type Indeks) fra Center for Ledelse og MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) fra OPP Denmark.

JTI OG MBTI ER BASERET PÅ C. G. JUNGS LÆRE OM PSYKOLOGISKE TYPER

JTI ® og MBTI ® er begge udviklingsredskaber, som tager udgangspunkt
i Jungs Typologi. Begge er ikke-evaluerende psykologiske værktøjer, hvilket betyder, at de fortæller noget om menneskers forskelligheder – uden, at dette indebærer nogen form for sortering i ”mere eller mindre godt”.

MBTI OG JTI TEST ER NEMME AT BRUGE OG LETTE AT FORSTÅ

Testen gør det muligt at sige noget om, hvad der er typisk for en person samt hvad, der falder personen naturligt at gøre i en given situation (personens præference) uden, at personen nødvendigvis behøver at optræde sådan hele tiden.

En JTI og MBTI personanalyse er nyttig i mange sammenhænge og et særligt brugbart redskab, når man arbejder med udvikling af talenter, teams, samarbejdsrutiner og relationer i virksomheder og organisationer.

Personanalyserne kan hjælpe os med at opdage og forstå såvel ligheder som forskelle mellem os selv og andre mennesker, såsom hvorfor nogle foretrækker bestemte typer arbejdsopgaver og arbejdsmåder frem for andre eller hvorfor vi hurtigt “finder tonen” med nogle mennesker, mens andre kan opleves betydeligt vanskeligere at kommunikere med.

WORKSHOPPEN MED PERSONPROFILER FOREGÅR OVER TO TRIN:

TRIN 1: PERSONPROFIL JTI ELLER MBTI – TEST

Selve testen tages online ude hos virksomheden eller privat derhjemme, hvorefter SiriusUnity analyserer resultaterne og – alt efter aftale – giver personlig feedback til den enkelte medarbejder eller til medarbejdere i plenum.

Således opnås den basale forståelse og fundamentet til det videre udviklingsarbejde – og ikke mindst afklaring, og samtidig med dette får vi et indtryk af, hvordan organisationen er skruet sammen rent personlighedsmæssigt.

TRIN 2: PERSONANALYSE JTI ELLER MBTI – FEEDBACK

Når vi giver feedback på personanalyserne, foregår denne normalt en-til-en med medarbejderne hjemme hos virksomheden, så vi sikrer os, at det griber mindst muligt ind i arbejdsgangene og hverdagen i virksomheden.

Hvor det ønskes og aftales, kan tilbagemeldingen også foregå i plenum. Herved bliver den enkelte dog ikke så detaljeret indført i sin egen type, hvorfor denne metode typisk bruges til teamudvikling på operativt niveau i organisationen.

ENKELTSTÅENDE WORKSHOPS & PERSONANALYSER SOM LED I EN LÆNGERE UDVIKLINGSPROCES

Alt efter ønsker og behov kan SiriusUnity foretage tests, analyser og feedback som enkeltstående opgaver eller som led i en længerevarende udviklingsproces, hvor vi også udarbejder strategien, som bringer jer til det ønskede resultat.

Kontakt SiriusUnity på telefon 24 82 19 17 eller benyt kontaktformularen for yderligere information og aftale.

KONTAKT SIRIUSUNITY VEDRØRENDE PERSONPROFILER HER!