Foredrag om Det stærke ledelsesteam

Sirius unity

Nøglen til god samarbejdskultur, performance og succes

Ledelseskultur og samarbejde i ledelsesteams har væsentlig betydning for hele organisationen.

Hvis ledelsesteamets interne relationer ikke er stærke, og loyaliteten ikke er cementeret, kan det skabe et dårligt samarbejdsgrundlag for hele organisationen.

Dysfunktionelle ledelsesteams fører til dysfunktionelt samarbejde og konflikter længere nede i organisationen. Det fører til silo-tænkning og spidse albuer.

Et stærkt ledelsesteam med loyalitet i teamet og en god samarbejdskultur kan derimod skabe retning og resultater fra top til bund. Et stærkt ledelsesteam kan vise vejen og sammen lede hele organisationen. Det kan et splittet ledelsesteam ikke.

Steen Broen Møller har over 20 års erfaring med udvikling af ledelsesteams fra en lang række forskellige virksomheder. I foredraget om ledelsesteams deler han ud af sin store viden og giver jer et godt afsæt til at udvikle og styrke jeres ledelsesteams til gavn og glæde for hele organisationens effektivitet, trivsel, kultur og samarbejde.  

I foredraget stiller Steen blandt andet skarpt på en problematik, der driller i mange ledelsesteams: loyalitetsprincippet. Hvor er loyaliteten? I lederteamet, som du er en del af – eller ved det team du leder? Og hvad har det af betydning for hele organisationen?

Sirius unity

De fem grundsten for en stærk samarbejdskultur

Steen baserer foredraget på fem grundsten, som I med Steens vejledning også kan skabe i jeres ledelsesteams: 

  • Tillid
  • Sundt konfliktniveau med rum for uenighed
  • Forpligtigelse overfor hinanden
  • Ansvarlighed
  • Fokus på fælles resultater

I løbet af foredraget giver Steen konkrete eksempler og redskaber til det videre arbejde med samarbejdet i jeres ledelsesteams.

Om Steen Broen Møller

Steen tager afsæt i sine erfaringer som organisationskonsulent i en lang række danske organisationer og sine mangeårige erfaringer fra Slædepatruljen Sirius. Som altid krydrer han foredraget med spændende eksempler fra patruljen: En rammefortælling, der gør de faglige pointer uforglemmelige.

"

»Først vil jeg sige rigtig mange tak for i lørdags og et brandgodt foredrag.

Vi har lige haft morgenmøde og dit foredrag er blevet rost til sky af alle deltagere.

Jeg vil også sige, at dit foredrag sætter mange tanker i gang. Jeg har bl.a. tænkt over hvilken slags hund, jeg er og hvordan jeg ser på forandringerne i hverdagen, både privat og fagligt. Endnu engang mange tak!«

Nicolaj Haven

Spar Nord Bank

"

»Generelt har foredraget af Steen Broen Jensen givet os meget som organisation. Vi havde en positiv og underholdende oplevelse den dag med et foredrag, som både gav et smil på læben og noget at tænke over.

Efterfølgende har det givet grund til en god dialog og givet os nogle ”billeder” og metaforer i vores fremtidige dialog omkring forandringer og samarbejde.«

Anne Svendsen

SKAT

"

»Jeg synes, at det var et utroligt godt foredrag. Man kan ikke undgå at drage paralleller til vores egen hverdag. Man kan sagtens se de forskellige personer, som var gjort til slædehunde i foredraget.

Vi drøfter meget selve foredraget og meningen bag, i vores afdeling. Plancherne giver også bedre hukommelse og gør det nemmere, at se meningen med foredraget. Alle tiders initiativ – og stor ros til Steen for hans måde at fremlægge tingene på.«

Medarbejder

SKAT

"

»Vi havde en utrolig god oplevelse – og det var samtlige deltagere enige om.
Det var et meget spændende, givende og – til tider – sjovt foredrag, som Steen Broen Møller holdt for os – det gik rent ind, og jeg er sikker på, at vi kan bruge det i vores daglige arbejdsdag.«

Loló Gudjonsson

"

»Jeg synes, at det var utrolig spændende. Han var rigtig god til at formidle budskabet. Den vekselvirkning mellem episoder fra Sirius Patruljen og paralleller over til vores arbejdsplads tiltalte mig meget. Jeg gik over og skrev nogle af hans guldkorn ned, da jeg synes, at det er værd at arbejde videre med i afdelingen. Så – kanon foredrag.«

Medarbejder

SKAT

"

»Jeg synes det var et meget interessant og spændende foredrag. At oplevelserne deroppe kunne fortælles så levende og på en så god måde at han indirekte fik vores, i hvert fald mine tanker, til at kædes sammen med vores dagligdag. Det gav mig virkelig et kick!«

Medarbejder

SKAT

Foredraget kan understøttes af lederudviklingsforløb i lederteams eller 1:1.

Foredraget kan også med fordel kombineres med Steens foredrag: Effektive teams: Organisationens største potentiale for ekstraordinære resultater, og foredraget: Mennesket på arbejde: Alle mødte ind med de bedste intentioner, men hvor blev de af?

Kombinationen af foredragene skaber et stærkt udgangspunkt for udvikling og for et fælles sprog om den gode samarbejdskultur, fælles resultater og trivsel i hele organisationen.

Kontakt Steen Broen Møller på telefon: 24 82 19 17 eller benyt kontaktformularen via knappen nedenfor for mere info.

sirius unity

Kontakt for uforpligtende samtale om foredrag eller udviklingsforløb

 

6 + 3 =

SIRIUS PATRULJEN

Steen Broen Møller tager dig med på en spændende rejse gennem den barske, men smukke arktiske natur, hvor få uberørte områder stadig findes, og hvor hverdagshelte fra Siriuspatruljen formes.

STÆRKE TEAMS

Træk på Steen Broen Møllers indgående erfaring fra både danske organisationer og arktiske ekspeditioner. og Styrk samarbejdsvilje og -evner og øg trivsel og effektivitet i jeres teams.

LEDELSESTEAMS

Styrk din organisation med Steen Broen Møllers foredrag om ledelseskultur. Start her, hvis I vil fremme loyalitet, og skabe ledelsesteams, der kan lede organisationen til stærke resultater. 

FORANDRINGER

Udforsk forandringens udfordringer og potentiale i dette foredrag, der giver indsigt i forskellige faser og medarbejderes forskellige reaktioner, og byder på redskaber til konstruktiv håndtering af modstand.

MENNESKET PÅ ARBEJDE

Forstå, hvordan du og dine kolleger kan styrke trivslen og samarbejdet ved at forstå og justere jeres karaktertræk og reaktionsmønstre - og ved at finde balancen mellem ydmyghed, sult og begavelse.