Teambuilding

Udvikling, samarbejde, trivsel & performance 

Når teams vinder

Teambuilding fra SiriusUnity er teambuilding med fokus på teamudvikling, samarbejde og tillid.

Gennem praktiske teambuilding-øvelser, refleksion og samtale observerer vi, hvordan teamet fungerer som enhed, og om alle i teamet har fælles mål og føler fælles ansvar for målsætningen og målopnåelsen.

Vi undersøger også, hvordan de enkelte teammedlemmers indstilling, adfærd og samarbejdsevner kommer til udtryk i gruppen.

psykologiske typer

Teambuilding med synliggørelse af ressourcer og kapacitet

Det er generelt for alle vores teambuildings-forløb, at vi giver teamet nogle stærke fælles oplevelser og øvelser til fælles referenceramme, som er medvirkende til at skabe og vedligeholde den korpsånd, der er essentiel for det gode samarbejde og teamets øvrige udvikling.

Gennem synliggørelse af det enkelte teammedlems ressourcer og teamets samlede kapacitet, arbejder vi med udviklingen af følgende områder:

 

  • Samarbejde gennem tillid
  • Kommunikation – åbenhed
  • Tolerancetærskel – evnen til at acceptere andre
  • Individ – gruppe – team
  • Ansvar og konsekvens
sirius unity

Øvelser og metoder til teamsamarbejde og teamudvikling

I de øvelser, som teamet bliver stillet overfor, har den enkeltes indsats konsekvens for hele teamet, ligesom det er tilfældet i virkeligheden. Derfor er det afgørende, at teamet har høj social ansvarsfølelse, samt et stort drive og engagement.

Det er også afgørende for et velfungerende team, at alle kan sige: “Ingen er færdige, før alle er færdige!” eller: “Jeg har ikke nået mit mål, før de øvrige i gruppen har nået deres mål”

Dette opnås gennem øvelser, som skaber bevidsthed om den enkeltes styrker og begrænsninger og danner et fundament af tillid og accept til den videre udvikling af samarbejde i teamet.

teams med succes

Se et eksempel på et teamudviklingsforløb på 6 faser

Fase 1

Vi tager udgangspunkt i eksisterende klimatests eller anden dokumentation, gennemlæser materialet og finder frem til de områder, der har størst udviklingspotentiale for det enkelte team eller den enkelte virksomhed/afdeling.

Fase 2

På baggrund af for-analysen gennemfører vi interviews med enkeltpersoner for at finde frem til kernen i teamets problemstilling.

Fase 3

Med udgangspunkt i analyseværktøjer gennemfører vi et todages seminar, hvor hver enkelt teammedlem kommer hjem med en målsætningskontrakt. Teamet får et kort over dets samlede potentiale og styrker, og vi laver en handlingsplan for teamudviklingen.
Efter nogle uger følger vi op.

.

Fase 4

Teamet og dets medlemmer kan til enhver tid modtage personlig eller kollektiv coaching.

Fase 5

Med udgangspunkt i planerne og målsætningskontrakterne fra fase 3 gennemfører vi et tredages udendørs teambuilding-forløb, hvor vi afprøver og tester de enkelte teammedlemmer og teamet som helhed.

Justering af planer og kontrakter indgår som en naturlig del af udviklingsprocessen, og efter nogle uger følger vi op.

Fase 6

Ligesom under fase 4 kan teamet og dets medlemmer modtage personlig eller kollektiv coaching efter behov..

Fase 1

Vi tager udgangspunkt i eksisterende klimatests eller anden dokumentation, gennemlæser materialet og finder frem til de områder, der har størst udviklingspotentiale for det enkelte team eller den enkelte virksomhed/afdeling.

Fase 2

På baggrund af for-analysen gennemfører vi interviews med enkeltpersoner for at finde frem til kernen i teamets problemstilling.

Fase 3

Med udgangspunkt i analyseværktøjer gennemfører vi et todages seminar, hvor hver enkelt teammedlem kommer hjem med en målsætningskontrakt. Teamet får et kort over dets samlede potentiale og styrker, og vi laver en handlingsplan for teamudviklingen.
Efter nogle uger følger vi op.

Fase 4

Teamet og dets medlemmer kan til enhver tid modtage personlig eller kollektiv coaching.

Fase 5

Med udgangspunkt i planerne og målsætningskontrakterne fra fase 3 gennemfører vi et tredages udendørs teambuilding-forløb, hvor vi afprøver og tester de enkelte teammedlemmer og teamet som helhed.

Justering af planer og kontrakter indgår som en naturlig del af udviklingsprocessen, og efter nogle uger følger vi op.

Fase 6

Ligesom under fase 4 kan teamet og dets medlemmer modtage personlig eller kollektiv coaching efter behov..

.

sirius unity

Kontakt for uforpligtende samtale om foredrag eller udviklingsforløb

 

3 + 2 =