LEDERUDVIKLING 2017-08-21T02:49:14+00:00

LEDERUDVIKLING & EXECUTIVE COACHING

Ledelsesfilosofi
Strategi
Coaching
Synlighed
Individuel sparring

LEDERUDVIKLING HOS SIRIUSUNITY ER EN SPECIEL OPLEVELSE

Under et lederudviklingsforløb hos SiriusUnity bliver du udfordret på din ledelsesstil og stillet overfor ledelsesmæssige problemstillinger, som bryder med det kendte og vante og kan være både fysisk og psykisk krævende.

Herudover er en vis grad af uvished et gennemgående element, som vi med stor succes benytter i vores arbejde med ledersparring – både under en-til-en forløbene med executive coaching og på vores populære gruppeforløb med træning af mellemledere og teamledere.

LEDERUDVIKLINGSFORLØB HOS SIRIUSUNITY

Et lederudviklingsforløb hos SiriusUnity tager udgangspunkt i din virkelighed som leder og bliver nøje tilrettelagt ud fra dine forudsætninger, behov og mål.
Herefter skræddersyer vi et udviklingsforløb, som forener de bedste ledelsesteorier med praktik, så det hele går op i en højere enhed, og du opnår de ønskede resultater.

Vi giver dig ingen færdige løsninger eller direktiver, men aktiverer din ansvarlighed og bevidsthed via indlevelse og en særlig dialog.
Ejerskab er et af de vigtigste elementer!

Gennem klar konkretisering, commitment, handling og feedback arbejder vi med følgende områder:
Ledelsesfilosofi og strategi · Coaching 
· Synlighed 
· Individuel sparring.

Regel nr. 1 for et succesfuldt lederudviklingsforløb:

Ejerskab er et af dine vigtigste elementer!

VIL DU TAGE EJERSKAB FOR DIN UDVIKLING SOM LEDER? – KONTAKT SIRIUSUNITY HER!